โปรเจ็ค วิซาร์ด บจก.

wizardp@ji-net.com, wizardp@truemail.co.th
โปรเจ็ค วิซาร์ด บจก.

Full Description


โปรเจ็ค วิซาร์ด บจก.
ศูนย์รวมเครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ เครื่องกวาด เครื่องขัด เครื่องอัดลมอุตสาหกรรมและเครื่องมือลมที่อยู่ (ภาษาไทย)

72/17 หมู่ 5 นวมินทร์ 77 นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

72/17 Moo 5, Nawamin 77, Nawamin Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2379-0414

Fax

0-2379-1098