โพรเจ็ค แมนเนจจิ้ง เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น บจก.


โพรเจ็ค แมนเนจจิ้ง เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น บจก.

Full Description


โพรเจ็ค แมนเนจจิ้ง เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น บจก.
รับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

89/50 หมู่ 1 สุขุมวิท ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

Address (English)

89/50 Moo 1, Sukhumvit Rd., Phla, Banchang, Rayong

Zip code

21130

Tel.

0-3860-2119, 0-3888-0667, 0-3860-8808

Fax

0-3860-3936