โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ บจก.

info@profire-inspector.com
โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ บจก.

Full Description


โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ บจก.
วิศวกรที่ปรึกษา ออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร งานระบบไฟฟ้า และเครื่องจักรกลที่อยู่ (ภาษาไทย)

112 รามคำแหง 112 รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.

Address (English)

112 Ramkhamhaeng 112, Ramkhamhaeng Rd., Saphansung, Saphansung, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2729-3210

Fax

0-2729-6543, 0-2729-5432