โปรเฟชชั่นแนล โปรเจคท์ แมนเนจเม้นท์ บจก.

ppm1990@gmail.com
โปรเฟชชั่นแนล โปรเจคท์ แมนเนจเม้นท์ บจก.

Full Description


โปรเฟชชั่นแนล โปรเจคท์ แมนเนจเม้นท์ บจก.
รับปรึกษา ออกแบบ บริหารงานก่อสร้าง และควบคุมงานอาคาร ถนน งานประปาที่อยู่ (ภาษาไทย)

68 รามคำแหง 26/1 รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

Address (English)

68 Ramkhamhaeng 26/1, Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2732-1060-3

Fax

0-2374-9229