โปรดีไซน์ โฮมอิมพรูฟเมนท์ บจก.

prodesignhome@yahoo.com
โปรดีไซน์ โฮมอิมพรูฟเมนท์ บจก.

Full Description


โปรดีไซน์ โฮมอิมพรูฟเมนท์ บจก.
รับเหมาก่อสร้างต่อเติม รับยื่นขออนุญาตต่อเติมอาคารตามกฎหมายที่อยู่ (ภาษาไทย)

29830 หมู่ 1 รัตนโกสินทร์สมโภช เขตบางเขน กทม.

Address (English)

29830 Moo 1, Ratthanakosinsomphot Rd., Bangkhen, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2998-1900, 0-2998-2055

Fax

0-2998-2055