โปร-พลัส พร็อพเพอร์ตี้ บจก.

samak_thanee@hotmail.com
โปร-พลัส พร็อพเพอร์ตี้ บจก.

Full Description


โปร-พลัส พร็อพเพอร์ตี้ บจก.
บริการรับเหมาก่อสร้างอาคารที่อยู่ (ภาษาไทย)

164/601 หมู่บ้านดิเอมเมอรัลด์ พาร์ค 2 เทศบาล 2 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

Address (English)

164/601 The Emerald Park 2, Thesabal 2, Pimolraj, Bangbuathong, Nonthaburi

Zip code

11110

Tel.

0-2924-4659

Fax

0-2924-4659