โปรไฟว์ เซอร์วิส บจก.


โปรไฟว์ เซอร์วิส บจก.

Full Description


โปรไฟว์ เซอร์วิส บจก.
บริการรับทำความสะอาดที่อยู่ (ภาษาไทย)

62/14-15 รามอินทรา 55 รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.

Address (English)

62/14-15 Ramintra 55, Ramintra Rd., Tharaeng, Bangkhen, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2945-4915-6, 0-2945-4307-8

Fax

0-2945-4917