โปร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอลซัลแตนท์ บจก.


โปร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอลซัลแตนท์ บจก.

Full Description


โปร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอลซัลแตนท์ บจก.
บริการออกแบบ ปรับปรุง แก้ไข ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า เครื่องกล ระบบดับเพลิง และระบบสาธารณูปโภค ทุกชนิดที่อยู่ (ภาษาไทย)

95/249 หมู่ 1 สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.

Address (English)

95/249 Moo 1, Saimai Rd., Saimai, Saimai, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2994-3376

Fax

0-2994-3293

...