เพรสทีจ เฮาส์ บิวเดอร์ บจก.

info@prestigehouse.co.th
เพรสทีจ เฮาส์  บิวเดอร์ บจก.

Full Description


เพรสทีจ เฮาส์ บิวเดอร์ บจก.
รับเหมา ออกแบบ สร้างบ้านที่อยู่ (ภาษาไทย)

69/99 หมู่ 8 รามอินทรา 30 รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.

Address (English)

69/99 Moo 8, Ramintra 30, Ramintra Rd., Tharaeng, Bangkhen, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2943-7184

Fax

0-2943-7185