เพรสซิเด้นท์ โฮม บจก.


เพรสซิเด้นท์ โฮม บจก.

Full Description


เพรสซิเด้นท์ โฮม บจก.
รับสร้างบ้านที่อยู่ (ภาษาไทย)

11 54 พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

11 54, Rama IX Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2718-9501-2

Fax

0-2718-2515