พรีเมี่ยม ซีเคียวริตี้ สแตนดาร์ด บจก.

premiumguard@hotmail.com
พรีเมี่ยม ซีเคียวริตี้ สแตนดาร์ด บจก.

Full Description


พรีเมี่ยม ซีเคียวริตี้ สแตนดาร์ด บจก.
บริการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

223 วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

Address (English)

223 Viphavadee-Rangsit Rd., Samsen Nai, Phayathai, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2279-1009, 0-2279-1819

Fax

0-2279-1819