ปรีดา เรียล เอสเตส บจก.

ontact@pdr.co.th
ปรีดา เรียล เอสเตส บจก.

Full Description


ปรีดา เรียล เอสเตส บจก.
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

259/1-5 อำนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

Address (English)

259/1-5 Amnuay Songkram Rd., Tanon Nakhon Chaisri, Dusit, Bangkok

Zip code

10300

Tel.

0-2241-5404-7

Fax

0-224-11684

...