ปรีชา กรุ๊ป บมจ.

sales@preecha.com
ปรีชา กรุ๊ป บมจ.

Full Description


ปรีชา กรุ๊ป บมจ.
ดำเนินงานโครงการบ้านจัดสรรที่อยู่ (ภาษาไทย)

1919 อาคารปรีชากรุ๊ป พัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

1919 Preecha Group Bldg., Phatthanakan Rd., Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2722-8855

Fax

0-2722-8844