พรีบิลท์ บมจ.

center_bd@yahoo.com
พรีบิลท์ บมจ.

Full Description


พรีบิลท์ บมจ.
รับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

503 บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Address (English)

503 Bond Street Rd., Bangphut, Pakkret, Nonthaburi

Zip code

11120

Tel.

0-2960-1380-9

Fax

0-2960-1393-4