พีอาร์ซี เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น บจก.


พีอาร์ซี เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น บจก.

Full Description


พีอาร์ซี เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น บจก.
จำหน่ายกุญแจระบบการ์ด-อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

151 ลาดพร้าว 95 ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.

Address (English)

151 Latphrao 95, Latphrao Rd., Latphrao, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2932-3114, 0-2932-2154

Fax

0-2932-3116