ประยูรชัย (1984) บจก.


ประยูรชัย (1984) บจก.

Full Description


ประยูรชัย (1984) บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

41345 หมู่ 13 สุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.

Address (English)

41345 Moo 13, Suwinthawong Rd., Saensaep, Minburi, Bangkok

Zip code

10510

Tel.

0-2918-2255-7

Fax

0-2543-8793

...