ประวิทย์ อัลลอย บจก.

pravit.alloy@gmail.com
ประวิทย์ อัลลอย บจก.

Full Description


ประวิทย์ อัลลอย บจก.
รับทำประตูอัลลอย ประตูเหล็ก ราวบันไดและกันสาดที่อยู่ (ภาษาไทย)

4/323 โรงถ่ายหนังกันตนา ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรีสายใหม่ ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

Address (English)

4/323 Thalingchan-New Suphanburi Rd., Bangyai, Bangyai, Nonthaburi

Zip code

11140

Tel.

0-2985-8039

Fax

0-2927-7873