ประจักษ์ แอนด์ ซัน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต บจก.

pascogroup@hotmail.com, pascogroup@pasco.co.th
ประจักษ์ แอนด์ ซัน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต บจก.

Full Description


ประจักษ์ แอนด์ ซัน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต บจก.
บริการงานขุดและงานถมดินที่อยู่ (ภาษาไทย)

39 อาคารประจักษ์และบุตร อ่อนนุช 17 แยก 16 อ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

39 Prajack And Son Bldg., On-Nut 17 Yak 16, On-Nut Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2300-2905-8, 0-2717-8834-6

Fax

0-2300-2909

...