ประดิษฐ์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก.

contact@praditec.com
ประดิษฐ์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


ประดิษฐ์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก.
บริการรับเหมาก่อสร้างงานเชื่อมโครงเหล็กที่อยู่ (ภาษาไทย)

242/28 ลาดพร้าว 112 (อิ่มสมบูรณ์) ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.

Address (English)

242/28 Ladphrao 112 (Aimsomboon), Ladphrao Rd., Wangthonglang, Wangthonglang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2530-2050

Fax

0-2530-2060

...