แพรคติคอล คอนสตรัคชั่น บจก.


แพรคติคอล คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


แพรคติคอล คอนสตรัคชั่น บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

524/3 ศูนย์วิจัย 4 พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

524/3 Sunvichai 4, Rama IX Rd., Bangkapi, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10320

Tel.

0-2319-5263, 0-2319-7344-5

Fax

0-2318-8502

...