เพาเวอร์ฟีด พลัส บจก.

pfppowerfeed@yahoo.co.th
เพาเวอร์ฟีด พลัส บจก.

Full Description


เพาเวอร์ฟีด พลัส บจก.

  • รับติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ซ่อมบำรุงโรงงาน ติดตั้งปั๊มน้ำระบบผลิตน้ำ พร้อมจำหน่ายอุปกรณ์
  • ออกแบบ ติดตั้งระบบท่อ Utility ในโรงงานอุตสาหกรรม งานซ่อมบำรุงโรงงาน
  • จำหน่ายอะไหล่อุปกรณ์เครื่องจักรกลโรงงานและอิเล็คโทรนิคส์

E-BOOK 2017_Page_222ที่อยู่ (ภาษาไทย)

61/546 หมู่ 9 นิลุบลล์ 8 ค เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Address (English)

61/546 Moo 9, Nilubon 8 K, Thepharak Rd., Bangplee Yai, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2750-6339, 0-2312-2678

Fax

0-2312-2678