พาวเวอร์ บิลเดอร์ กรุ๊ป บจก.

powerbuild_group@hotmail.com
พาวเวอร์ บิลเดอร์ กรุ๊ป บจก.

Full Description


พาวเวอร์ บิลเดอร์ กรุ๊ป บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

2300 พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

2300 Phatthanakan Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2722-7817-22

Fax

0-2722-7807