ปอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.


ปอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Full Description


ปอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
บริการซ่อมแซมบ้านและอาคารที่อยู่ (ภาษาไทย)

946 จรัญสนิทวงศ์ 75 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.

Address (English)

946 Charansanitwong 75, Bangphlat, Bangphlat, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2435-6025, 0-2435-6162

Fax

0-2435-6162

...