ปอนด์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต บจก.

poundconcrete_2006@yahoo.co.th
ปอนด์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต บจก.

Full Description


  • ผลิตและจำหน่ายเสาเข็มเขื่อน พร้อมบริการปั้นจั่นตอกและติดตั้ง
  • จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีต แผ่นเหล็ก บล็อกเหล็ก และผลิตภัณฑ์คอนกรีต
  • จำหน่ายพื้นสำเร็จรูป เสาเข็ม คาน แผ่นเหล็ก บล็อกเหล็กและผลิตภัณฑ์คอนกรีต
  • จำหน่ายสะพานคอนกรีตสำเร็จรูป
  • จำหน่ายบล็อกเหล็ก และผลิตภัณฑ์คอนกรีต

thaicon2019_yok13_03ที่อยู่ (ภาษาไทย)

56 ถนนทวีวัฒนา - กาญจนาภิเษก 30 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

Address (English)

56 Thaveewattana Road, Kanchanapisek 30, Thaveewattana, Thaveewattana, Bangkok

Zip code

10170

Tel.

0-2119-0855~69, 089-533-3553

Fax

0-2119-0850