โปทีม บิลเดอร์ บจก.

info@poteam.com
โปทีม บิลเดอร์ บจก.

Full Description


โปทีม บิลเดอร์ บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไป โรงงาน



ที่อยู่ (ภาษาไทย)

45 ดำรงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.

Address (English)

45 Damrongrak Rd., Khlongmahanak, Pomprapsattruphai, Bangkok

Zip code

10100

Tel.

0-2628-0125

Fax

0-2280-1623, 0-2281-7855

...