โพสเท็น เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

narongchai@posten.co.th
โพสเท็น เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Full Description


โพสเท็น เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

39/147 โพสเทนเฮ้าส์ ลาดพร้าว 23 รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

39/147 Posten House, Latphrao 23, Ratchadaphisek Rd., Chankasem, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2939-0152-6

Fax

0-2939-0157