พอส-ไทย สตีล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ บจก.

info@yellowgreenthailand.com
พอส-ไทย สตีล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ บจก.

Full Description


พอส-ไทย สตีล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ บจก.
จำหน่ายเหล็กแผ่นที่อยู่ (ภาษาไทย)

700/453 นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี

Address (English)

700/453 Bangpakong Industrial Estate, Donhualor, Mueang, Chonburi

Zip code

20000

Tel.

0-3821-4065~8