ปอร์ตแลนด์ บจก.

portland@portlandchemical.com
ปอร์ตแลนด์ บจก.

Full Description


บริษัท ปอร์ตแลนด์ จำกัด

  • จำหน่ายเคมีก่อฉาบแทนปูนขาว ซีเมนต์ผสมเสร็จปรับระดับพื้นก่อนปูวัสดุปูพื้น
  • จำหน่ายเรซินเคลือบผิว กาวซีเมนต์ติดกระเบื้อง
  • ผลิตและจำหน่ายเคมีก่อสร้างเพื่อเพิ่มคุณภาพ ลดต้นทุนในงานปูน ตามมาตรฐาน ASTM หัวเชื้อผลิตมวลเบา หัวเชื้อทำพื้นปรับระดับ หัวเชื้อผลิตกาวซีเมนต์ติดกระเบื้อง โพลิเมอร์อมน้ำในปูน
  • จำหน่ายน้ำยาเคลือบแข็งผิวหน้าคอนกรีต โพลีเมอร์เคลือบแข็งคอนกรีต

thaicon2019_yok5_08ที่อยู่ (ภาษาไทย)

299-305 มหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม.

Address (English)

299-305 Mahapruetharam Rd., Mahapruetharam, Bangrak, Bangkok

Zip code

10500

Tel.

0-2236-3206-7, 0-2233-3465, 0-2236-3212

Fax

0-2233-3465, 0-2236-3187