พรสิวลีการช่าง หจก.

psk@pornsiwalee.com
พรสิวลีการช่าง หจก.

Full Description


พรสิวลีการช่าง หจก.
ออกแบบและผลิตงานเหล็ก ประตู บานเลื่อน ลูกกรง หน้าต่างที่อยู่ (ภาษาไทย)

75/5 หมู่ 9 เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.

Address (English)

75/5 Moo 9, Phetchakasem Rd., Bangwa, Phasicharoen, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2413-3506, 0-2805-2618-9

Fax

0-2455-7588