พรศิวชน ก่อสร้าง บจก.

psvchome@hotmail.com
พรศิวชน ก่อสร้าง บจก.

Full Description


พรศิวชน ก่อสร้าง บจก.
รับสร้างบ้าน สำนักงาน และอาคารทั่วไป ออกแบบ เขียนแบบ ยื่นอนุญาต ตกแต่งต่อเติมที่อยู่ (ภาษาไทย)

19/132 หมู่ 5 นวมินทร์ 26 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

19/132 Moo 5, Nawamin 26 Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2734-5692

Fax

0-2734-8356