พรสรร บจก.


พรสรร บจก.

Full Description


พรสรร บจก.
บริการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

98 ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม.

Address (English)

98 Ratchadamnoen Klang Rd., Bovornnivate, Phranakhon, Bangkok

Zip code

10200

Tel.

0-2224-3245, 0-2621-1545

Fax

0-2621-0532