พรพิทักษ์ อินเตอร์ กรุ๊ป หจก.


พรพิทักษ์ อินเตอร์ กรุ๊ป หจก.

Full Description


พรพิทักษ์ อินเตอร์ กรุ๊ป หจก.
บริการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

100/39 หมู่ 11 พุทธมณฑลสาย 4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

Address (English)

100/39 Moo 11, Phutthamonthon Sai IV Rd., Omnoi, Krathumbaen, Samutsakhon

Zip code

74110

Tel.

0-2420-5035, 08-6366-1558