พรชัยคอร์โปเรชั่น อินเตอร์ บจก.

pbuadorknew@hotmail.com
พรชัยคอร์โปเรชั่น อินเตอร์ บจก.

Full Description


พรชัยคอร์โปเรชั่น อินเตอร์ บจก.
บริการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

199/595 บางพลี-ตำหรุ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

Address (English)

199/595 Bangplee-Tumrhu Rd., Praeksamai, Mueang, Samutprakan

Zip code

10280

Tel.

0-2360-3146

Fax

0-2360-3146 กด 15