โภคะกิจก่อสร้าง หจก.

pokakit@hotmail.com
โภคะกิจก่อสร้าง หจก.

Full Description


โภคะกิจก่อสร้าง หจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไป ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร ตกแต่งภายใน ติดตั้งงานระบบที่อยู่ (ภาษาไทย)

1108/12 พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.

Address (English)

1108/12 Rama IV Rd., Thungmahamek, Sathon, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2249-1206, 0-2350-2461-2

Fax

0-2249-1262