ป๊อป ซิสเต็มส์ แอนด์ เซอร์วิส บจก.

sales@popsystem.co.th, renu@popsystem.co.th
ป๊อป ซิสเต็มส์ แอนด์ เซอร์วิส บจก.

Full Description


ป๊อป ซิสเต็มส์ แอนด์ เซอร์วิส บจก.
จำหน่ายชุดเชื่อมต่อในงานติดตั้ง และซ่อมแซมระบบท่อน้ำมัน แก๊ส สารเคมี ไอน้ำ ประปาที่อยู่ (ภาษาไทย)

75/83 หมู่ 11 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

Address (English)

75/83 Moo 11, Khlongnueng, Khlongluang, Pathumthani

Zip code

12120

Tel.

0-2908-1855

Fax

0-2908-1856

...