พูนกิจ อลูมินั่ม บจก.


พูนกิจ อลูมินั่ม บจก.

Full Description


พูนกิจ อลูมินั่ม บจก.
จำหน่ายประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมที่อยู่ (ภาษาไทย)

14/389-392 รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.

Address (English)

14/389-392 Ramintra Rd., Anusavari, Bangkhen, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2552-3159, 0-2552-3691, 0-2552-3394, 0-2552-3363

Fax

0-2521-4537, 0-2970-8505