พงษ์วัฒนาฮาร์ดแวร์ (1973) บจก.

sales@pongwattana.com
พงษ์วัฒนาฮาร์ดแวร์ (1973) บจก.

Full Description


พงษ์วัฒนาฮาร์ดแวร์ (1973) บจก.
จำหน่ายระบบมุ้งม้วนสำหรับกันแมลงอย่างมีประสิทธิภาพในทุกสภาพอากาศ – เปิด – ปิดได้ง่ายไม่ต้องออกแรงที่อยู่ (ภาษาไทย)

5/19 หมู่ 9 ทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม.

Address (English)

5/19 Moo 9, Thawiwatthana-Kanchanaphisek Rd., Thawiwatthana, Tawiwatthana, Bangkok

Zip code

10170

Tel.

0-2448-2833-7, 0-2235-3262-3, 0-2235-4255

Fax

0-2237-2864, 0-2237-4081,