พงษ์สิทธิ์เข็มเจาะ บจก.

pongsith_ps@hotmail.com
พงษ์สิทธิ์เข็มเจาะ บจก.

Full Description


พงษ์สิทธิ์เข็มเจาะ บจก.
รับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

86 เจริญนคร 37 เจริญนคร แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กทม.

Address (English)

86 Charoennakhon 37, Charoennakhon Rd., Banglamphulang, Khlongsan, Bangkok

Zip code

10600

Tel.

0-2862-4915-7

Fax

0-2862-6440