พงษ์ศักดิ์ไทย วิศวกรรม บจก.


พงษ์ศักดิ์ไทย วิศวกรรม บจก.

Full Description


พงษ์ศักดิ์ไทย วิศวกรรม บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

160/44 ติวานนท์ 41 ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี

Address (English)

160/44 Tiwanon 41, Tiwanon Rd., Thasrai, Mueang, Nonthaburi

Zip code

11000

Tel.

0-2951-3360-1, 0-2951-3674-5, 0-2591-1355

Fax

0-2591-1355