พงศ์พลพัฒนา หจก.


พงศ์พลพัฒนา หจก.

Full Description


พงศ์พลพัฒนา หจก.
บริการทุบตึก รื้อถอนสะพาน รากฐานและบริการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

111/84 โพธิ์แก้ว 3 สุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

111/84 Phokaeo 3, Sukhaphibal 1 Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2948-4647

Fax

0-2948-4647