พงษ์ไพศาลก่อสร้าง บจก.


พงษ์ไพศาลก่อสร้าง บจก.

Full Description


พงษ์ไพศาลก่อสร้าง บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

223 อ่อนนุช 39 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

223 On-Nut 39, Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2321-2556, 0-2321-2659

Fax

0-2321-2659