โพลีวิน บจก.

info@thaipipe.com
โพลีวิน บจก.

Full Description


โพลีวิน บจก.
จำหน่ายประตูห้องน้ำ หน้าต่างพีวีซีที่อยู่ (ภาษาไทย)

441 สมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.

Address (English)

441 Somdetphraphinklao Rd., Bangphlat, Bangphlat, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2424-9440-2, 0-2433-0034, 0-2433-0021-5

Fax

0-2433-5264, 0-2433-5266