โพลีเมอร์ โซลูชั่น บจก.

polymer@loxinfo.co.th
โพลีเมอร์ โซลูชั่น บจก.

Full Description


โพลีเมอร์ โซลูชั่น บจก.
จำหน่ายประตู หน้าต่าง บานเลื่อน ผลิตภัณฑ์พีวีซีที่อยู่ (ภาษาไทย)

55 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน เสรีไทย เขตมีนบุรี กทม.

Address (English)

55 Moo 14, Bangchan Industrial Estate, Serithai Rd., Minburi, Bangkok

Zip code

10510

Tel.

0-2919-9100

Fax

0-2919-9905