โพลีเมอร์ มาสเตอร์ บจก.

acc@polymer-master.com
โพลีเมอร์ มาสเตอร์ บจก.

Full Description


โพลีเมอร์ มาสเตอร์ บจก.
จำหน่ายและติดตั้งประตู หน้าต่างไวนิลที่อยู่ (ภาษาไทย)

2216 คำเปรม 24 (สังคมสงเคราะห์ 24) ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.

Address (English)

2216 Khamphrem 24, Latphrao Rd., Latphrao, Latphrao, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2514-2533-4

Fax

0-2514-2535