พลรบ ซัพพลายส์ หจก.

kate_premjit@yahoo.com
พลรบ ซัพพลายส์ หจก.

Full Description


พลรบ ซัพพลายส์ หจก.
จำหน่ายสารเคมีสำหรับทำความสะอาด น้ำยาล้างอุปกรณ์สำหรับอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

24 ศรีธรรมาธิราช แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.

Address (English)

24 Sithammathirat Rd., Pomprap, Pomprapsattruphai, Bangkok

Zip code

10100

Tel.

0-2222-7746

Fax

0-2221-7860