พีเอ็ม แพลนเนอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

pmplanners@yahoo.co.th,kosol-sripan@hotmail.com
พีเอ็ม แพลนเนอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Full Description


พีเอ็ม แพลนเนอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
รับปรึกษา ออกแบบระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า สื่อสาร ประปา ปรับอากาศ) ภายในอาคาร โรงงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

4 หมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอย 7 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.

Address (English)

4 Bang Khae Nuae, Bangkhae, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2444-2438

Fax

0-2421-5154