แพลทินั่มเพลส บจก.

k_amatacity@yahoo.com
แพลทินั่มเพลส บจก.

Full Description


แพลทินั่มเพลส บจก.
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

50/140 หมู่ 3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

Address (English)

50/140 Moo 3, Mapyangporn, Pluakdaeng, Rayong

Zip code

21140

Tel.

0-3889-1103

Fax

0-3889-1103