พลาสโตรเคม บจก.

kwanchai@plastrochem.com, wiwan@plastrochem.com
พลาสโตรเคม บจก.

Full Description


พลาสโตรเคม บจก.
จำหน่ายอุปกรณ์ระบบบำบัดอากาศเสีย ฝุ่น ควัน เครื่องมือทางวิศวกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

44/39-40 หมู่ 1 ประชาชื่น-นนทบุรี 3 ประชาชื่น ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี

Address (English)

44/39-40 Moo 1, Prachachuen-Nonthaburi 3, Prachachuen Rd., Bangkhen, Mueang, Nonthaburi

Zip code

11000

Tel.

0-2589-8273, 0-2580-1084

Fax

0-2952-6146

...