แพลนนิ่ง ซิสเต็ม กรุ๊ป บจก.


แพลนนิ่ง ซิสเต็ม กรุ๊ป บจก.

Full Description


แพลนนิ่ง ซิสเต็ม กรุ๊ป บจก.
บริการรักษาความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินและสถานที่ที่อยู่ (ภาษาไทย)

41332 หมู่ 5 พุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

Address (English)

41332 Moo 5, Phuttharaksa Rd., Phraekasa Mai, Mueang, Samutprakan

Zip code

10280

Tel.

0-2347-4422

Fax

0-2347-4422