แพลนนิ่ง แอนด์ แลนด์ ดีเวลลอปเมนท์ บจก.


แพลนนิ่ง แอนด์ แลนด์ ดีเวลลอปเมนท์ บจก.

Full Description


แพลนนิ่ง แอนด์ แลนด์ ดีเวลลอปเมนท์ บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

58 อาคารธาดา ชั้น 4 ราชปรารภ แขวงถนนพญาไท เขตพญาไท กทม.

Address (English)

58 Thada Bldg., 4th Fl., Ratchaprarop Rd., Thanonphayathai, Phayathai, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2642-5674, 0-2245-2863, 0-2246-4646

Fax

0-2245-2863